Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego…)