Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem (Prawidłowość realizacji świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych)