Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie (Prawidłowość realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)