Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim (Ewidencjonowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej w Systemie Informatycznym Pomost)