Kontrola problemowa w Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „ORATORIUM” w Przemyślu (Organizacja i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego…)