Kontrola problemowa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (Wymagania i warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)