Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania rodziny)