Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu wojewody podkarpackiego)