Kontrola problemowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie (Prawidłowość realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)