Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Wilkowyja (Kontrola jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)