Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy-Kędzierzu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)