Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach (Zgodność działania organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)