Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej (Kontrola jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)