Kontrola problemowa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy (Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie)