Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych…)