Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego…)