Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych…)