Kontrola problemowa w Parafialnym Klubie Sportowym CALASANZ w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)