Kontrola problemowa w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)