Kontrola problemowa w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)