Kontrola problemowa w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (Realizacja porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim w Dyrektorem POW NFZ w Rzeszowie dot. realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym)