Kontrola problemowa w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (Prawidłowość przebiegu i dokumentowania realizacji projektu „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów…”)