Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umowy zawartej z wojewodą)