Kontrola problemowa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku (Całokształt gospodarki finansowej)