Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu pieczy zastępczej)