Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie (realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pieczy zastępczej)