Kontrola problemowa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ropczycach (Całokształt gospodarki finansowej)