Kontrola problemowa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzyżowie (Całokształt gospodarki finansowej w 2014 r.)