Kontrola problemowa w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne)