Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu (Prawidłowość realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)