Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie (Przyznawanie bezrobotnym środków na podjecie działalności gospodarczej, refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy…)

Historia zmian:

  • 24 kwietnia 2015, godz. 12:00, użytkownik: Tadeusz Zaręba