Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku (Organizowanie staży i przyznawanie bezrobotnym świadczeń z tego tytułu, przyznawanie bezrobotnym bonów stażowych…)