Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie (Przyznawanie bezrobotnym prawa do zasiłku i dodatku aktywizacyjnego)