Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu (Prawidłowość realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz organizacji staży i przyznawania bezrobotnym stypendiów w okresie odbywania staży)