Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku (Przyznawanie bezrobotnym prawa do zasiłku i dodatku aktywizacyjnego, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki…)