Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach (Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i aktów wykonawczych do ustawy)