Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku (Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników PUP w Sanoku i członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sanoku)