Kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych J. Frankiewicz w Jarosławiu (Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne…)