Kontrola problemowa w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (Realizacja zadań z zakresu adopcji wykonywanych przez Ośrodek Adopcyjny)