Kontrola problemowa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody podkarpackiego)