Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)