Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)