Kontrola problemowa w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli (Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie)