Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Dębicy (Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)