Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Krośnie (Prawidłowość realizacji zadań współfinansowanych z dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 r.)