Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Przemyślu (Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)