Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)