Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie (Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)

Historia zmian:

  • 7 stycznia 2016, godz. 13:40, użytkownik: Tadeusz Zaręba