Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa)