Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)